Blog

Na de financiële crises van 2008 en 2011 leefde ik met de brandende vraag: wat kan ik als kunstenaar doen? Sta ik afzijdig en ga ik gewoon door met het maken van mooie dingen? Kan ik mij engageren? Moet ik mij niet engageren? Hoe ga ik zelf eigenlijk om met geld in mijn kleine kunstenaarsbedrijf?

Ik ben een blog begonnen over geld, over de werking ervan, over het omgaan ermee, met als concreet doel: zoeken naar een alternatieve en passende vorm van betaling binnen de context van de Werkplaats.

Toen ik dit blog op 24 april 2012 begon, was mijn intentie om via dit blog een uitwisseling van gedachten op gang te brengen. Ik noemde het ‘een plaats van gesprek’. Terugkijkend moet ik erkennen dat dit niet echt gelukt is. Ik heb veel reacties en boeiende bijdragen ontvangen, ik heb waardevolle ontmoetingen gehad – maar een echt gesprek werd het via dit medium niet.
Toch is het schrijven ervan voor mij van grote waarde geweest. De discipline van de (twee)wekelijkse berichten dwong mij ertoe mijn ervaringen te ordenen, gedachten te onderbouwen en een aantal concepten helder uit te werken. Ik kon mijn gedachten scherpen aan de reacties die ik kreeg. Het is dus een gedachten-onderzoek geworden, een soort essay in afleveringen, dat mij materiaal geleverd heeft waarmee ik aan het werk kan.
Je kunt ook een samenvatting van mijn bevindingen lezen.