Smidse CV

Op 1 april 2017 is de smidse een samenwerking aangegaan met de Beeldhouwwinkel in de vorm van een Commanditaire Vennootschap onder de naam Werkplaats de Smidse CV.

Ons streven is dat de smidse meewerkt aan een economie die op een gezonde leest geschoeid is. Dit betekent dat we proberen om op een sociale, toekomstgerichte manier met geld om te gaan. (Meer lezen: in 2012 heb ik een blog geschreven, je kunt dit ook lezen in een samenvatting)

De zoektocht naar nieuwe vormen van omgaan met geld bracht ons bij Stichting Sleipnir. Met Stichting Sleipnir (als gemeenschappelijke stille vennoot) werkt een groep ondernemers samen vanuit het ideaal dat zij als bedrijf geen privévermogen opbouwen. Deze ondernemers beschouwen hun bedrijven niet als persoonlijk eigendom. Het bedrijfsvermogen wordt ingebracht door Stichting Sleipnir.

Werkplaats de Smidse is als vennoot ondergebracht bij de Beeldhouwwinkel. De Beeldhouwwinkel (met vestigingen in Den Haag, Zutphen en Keulen) levert alles op gebied van hout- en steenbewerking e.d. Daarnaast faciliteert zij cursussen op dat gebied. De smidse met haar workshops past daar goed bij. Vanaf januari 2019 neemt de smidse ook deel aan de Sleipnircoöperatie die beschikt over een liquiditeitsfonds waarmee de aangesloten ondernemingen onderling in elkaars kapitaalbehoefte voorzien.

Wat betekent dit voor de smidse?
De inhoud van de smidse is niet langer privé-eigendom. Eenvoudig gezegd: ik hoef geen vijf aambeelden te bezitten, ik wil ze kunnen gebruiken zolang ik aan het werk blijf. En als ik er ooit mee stop, mogen ze een andere smid dienen. Als klein initiatief zijn wij deel van een grotere kring gelijkgestemde ondernemers die elkaar steunen en van elkaars diensten gebruik maken.

Voor meer informatie: sleipnir.nl, beeldhouwwinkel.nl
Recentelijk stond een artikel in NRC over ‘steward-owned’ en Stichting Sleipnir, leuk om te lezen!

Vanaf 2018 compenseren wij de CO2-uitstoot van mijn werkplaats door jaarlijkse een eeuwigdurende obligatie aan te kopen van Stichting Grondbeheer.

De droge zomer van 2018 was aanleiding om te kijken naar duurzaamheid van de smidse. Met behulp van de rekenwijzer op klimaatplein.com hebben we de CO2-voetafdruk van ons bedrijf berekend. We kwamen uit op een CO2-uitstoot van 9300 kg per jaar, waarvan 4620 kg door kolengebruik. De smidse compenseert deze CO2-uitstoot met een jaarlijks bedrag van € 500.

Stichting Grondbeheer koopt landbouwgrond op ten behoeve van biologisch-dynamische landbouw. Bd-landbouw is aantoonbaar bevorderlijk voor de biodiversiteit, is gericht op het gezond maken en houden van de aarde en is een beproefd alternatief voor de gangbare, vervuilende landbouw. Het werk van de stichting onttrekt landbouwgrond voorgoed aan privé-bezit en speculatie en levert daarmee ook een bijdrage aan een gezondere economie – en dat vraagstuk ligt volgens ons aan de wortel van bovengenoemde problematiek. Vier vliegen in een klap!
Stichting Grondbeheer werkt o.a. met verkoop van ‘eeuwigdurende obligaties’. Sinds 2018 koopt de smidse jaarlijks een obligatie van €500 t.b.v. zorgboerderij De Hondspol in Driebergen, waarvan de koeien in het weiland achter de smidse grazen. Dat maakt het mogelijk om ook de kinderen in de smidse erbij te betrekken zonder hun te belasten met klimaatdoem in de vorm van abstracte cijfers. Onze klimaatcompensatie is zichtbaar, aaibaar en zorgt ook nog voor vitale melk en bloeiende weilanden.
De kosten van compensatie worden mede betaald door een bijdrage per deelnemer per smeedsessie van €0,70.

Voor meer informatie: bdgrondbeheer.nl