Visie

Ik schep een plek en een ruimte. En daarin ben ik aanwezig.

De plek is heel concreet: het atelier, de smidse. Het is een plek van schoonheid, de onaffe schoonheid die prikkelt en uitnodigt om te werken. Er heerst de sfeer van het ambacht dat uitgeoefend gaat worden. 
Het is een plek om te zijn, bodem en bedding voor wat er zich wil afspelen.

Op die plek kan een ruimte ontstaan. Ruimte is niet zichtbaar, ze is voelbaar in haar kwaliteiten. Ze ontstaat door de mensen die er zijn en het werk dat gedaan wordt. Ze ademt een sfeer van inspiratie, van onderzoek en experiment.
 Het is een open ruimte, waarin processen in en tussen mensen plaatsvinden, door het werk, door gesprek, door uitwisseling en interactie.
Een ‘space of learning’ noem ik het.

Mijn eigen aanwezigheid herken ik – met een knipoog – in het ierse motto ‘follow me, I’m right behind you’. De ene keer ben ik de kunstenaar die inspireert of de docent die iets uitlegt. Op andere momenten draag ik zorg voor het geheel van die ruimte, zodat iedere deelnemer optimaal in eigen proces en eigen ontwikkeling kan staan.

Plek, ruimte en aanwezig zijn komen samen in het concept van De Werkplaats.
Kunst begrijp ik steeds meer als iets dat werkt, een bepaalde manier van iets op gang brengen. Het gemaakte zichtbare object is het resultaat van een proces. En voor dat proces biedt De Werkplaats ruimte.